Algemene voorwaarden

aandacht: Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Gebruik van deze site geeft aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, mag u deze website niet te gebruiken.

GEBRUIK VAN INSITE

Metenere verleent u het recht de materialen op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten die in de originele materialen. U mag de materialen op deze site op enigerlei wijze te reproduceren of publiceren, uitvoeren of distribueren of anderszins te gebruiken voor enig publiek of commercieel doel. De materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze site kan een overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om het gebruik van deze site automatisch beëindigd en moet onmiddellijk elk gedownloaded of afgedrukt materiaal worden vernietigd.


GEBRUIKERSINZENDINGEN

Met uitzondering van persoonlijke informatie, die hieronder wordt besproken, materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of publiceert op deze site zullen niet-vertrouwelijk en niet-eigendom Communications worden beschouwd. Het is niet toegestaan van het versturen of te dragen naar of van deze site onwettig, bedreigend, lasterlijk, pornografisch of ander materiaal dat de wet zou overtreden.


persoonlijk identificeerbare

Als u verzendt of post persoonlijk identificeerbare informatie (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.) Op deze site, zullen we het geheim te houden. Wij kunnen uw gegevens op te slaan, maar zal niet verkopen, verhuren of leasen van uw persoonlijk identificeerbare informatie aan anderen. Wij zullen die informatie alleen met zakelijke partners te delen
zoals agenten, resellers en onderaannemers die namens ons optreden om u te ondersteunen. Onze business partners zijn overeengekomen door ons privacybeleid gebonden te zijn met betrekking tot het gebruik van deze informatie.


ontkenning

De informatie op deze site materialen worden geleverd “as is” zonder enige garanties van welke aard dan ook met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom. Metenere verder niet de juistheid en volledigheid van de materialen op deze site. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de materialen op deze site, of in de producten en prijzen die hierin, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Gepubliceerde informatie op deze site kan verwijzen naar producten, programma’s of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land.


Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Metenere, haar toeleveranciers of andere derden op deze site genoemde aansprakelijk voor enigerlei schade met inbegrip van, zonder beperking, die als gevolg van gederfde winsten, gegevensverlies of onderbreking van de bedrijfsvoering die voortvloeien uit het oneigenlijk functionaliteit van onze website of enige derden linking.


algemeen

Metenere kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze posting. U dient deze pagina te bezoeken van tijd tot tijd aan de dan geldende voorwaarden inzien, omdat ze bindend zijn voor u. Een aantal bepalingen van deze voorwaarden kan worden tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina’s van deze site.