duurzaamheid

Sustainability1

Als partner in de gemeenschappen waarin zij actief is, heeft Metenere Limited is het nemen van concrete maatregelen om de sociale doelstellingen verantwoordelijkheid te realiseren, waardoor de bouw van waarde voor haar aandeelhouders en klanten. Metenere Limited mensenrechten respecteert, waardeert medewerkers en investeert in innovatieve technologieën en oplossingen voor duurzame energie stromen en economische groei. Metenere Limited heeft gesteund talloze sociale en maatschappelijke initiatieven in gebieden waar ze actief zijn, raken de levens van miljoenen mensen positief door de ondersteuning van milieu in de gezondheidszorg en de sociale, culturele en educatieve programma’s.
Elk jaar, Metenere Limited vernietigt een vast gedeelte van haar winst voor het verspreiden van de glimlach in miljoenen levens over door middel van een uitgebreide verzorgingsstaat gemeenschap en ontwikkelingsprogramma’s.


 • plattelandsontwikkeling

  2

  Een van de unieke initiatieven dorpen ontwikkelen, werkt aan de transformatie van een aantal plaatsen in de nabijheid van de planten. Die bij hun zelfredzaamheid in alle aspecten nl. Onderwijs, gezondheidszorg, gezinszorg, wegenbouw, landbouw, beheer van stroomgebieden, en in de richting van duurzaam bestaan patronen.


 • beheer van de Ramp

  Disaster Management

  Renovatie en reparatie van huizen verwoest door natuurrampen – Metenere Limited verstrekt noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen, het doneren van geld, boeken, doeken aan die beïnvloed door overstromingen en aardbevingen. • Waterhuishouding

  3

  In het besef dat de beschikbaarheid van drinkbaar water is een duidelijk omschreven behoefte in vele dorpen van het platteland van India, heeft Metenere Limited is het opnemen van een aantal programma’s op dit gebied. Het verstrekken van bore-putten, buis-putten, handpompen, bovengrondse tanks alsmede opslagfaciliteiten, zijn enkele van de inspanningen in deze richting gezet.